Realizace HLINĚNÝCH OMÍTEK a TADELAKTU

e-learningové kurzy nejen o hlíně

 
     Byl vytvořen a zrealizován projekt pro širokou laickou světovou veřejnost, který prezentuje praktické možnosti snižování uhlíkové stopy, emisí CO2 díky přírodnímu stavitelsství. Snaha posunout přírodní stavitelství do oficiálních struktur vzdělávání na odborných školách. Vytvoření a odzkoušení pilotních kurzů v e-learningové podobě - ​​jako nástroje na vzdělávání v této oblasti. 
 
     ACTeco je projekt, ale také evropská spolupráce neziskových organizací zabývajících se tématy hliněného stavitelství, stavitelství ze slaměných balíků a vzdělávání pro změnu, které jsou zodpovědné za obsah kurzů vzdělávání dospělých, s partnery z technických škol a školení (kteří budou kurzy integrovat do svého vzdělávání).

Všichni partneři budou usilovat o šíření myšlenek a technik ekologicky udržitelného stavitelství, ať už mezi studenty nebo jejich prarodiči, řemeslníky nebo staviteli svépomocí, učiteli/mistry nebo učněmi/studenty. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 
     Naše Sdružení hliněného stavitelství se na něm podílelo s dalšími 6 partnery:
 
ArTUR - slovensko
Stredná škola služieb a lesníctva - Slovensko
Štátný institut odborného vzdělávania - Slovensko
ASBN (Austrian Strawbale Network - Rakousko
Association nationale des professionnels de la terre crue - Francie
 
 
Kurzy jsou  zdarma, stačí se pouze zaregistrovat: https://acteco.eu/cs/

hliněná omítka, hliněné omítky, marocký štuk, tadelakt, hliněný tadelakt, hliněná...

Vytvořeno službou Webnode