Realizace HLINĚNÝCH OMÍTEK a TADELAKTU

Hlina a hlinené omietky v interiéri

11.03.2011 13:00

 

Hlina a hlinené omietky v interiéri

 

V poslední době stále více lidí uplatňuje při stavbě svých domů ekologické materiály, ať už z důvodu jiného životního stylu či ekologického cítění. Každý z nich si začíná uvědomovat souvislosti mezi prostředím, ve kterém žije, a vlastním zdravím. Ne všechny materiály, které jsou dnes označovány za zdraví neškodné, mohou být v budoucnu vnímány stejným působem. Příkladem může být nechvalně známý azbest či formaldehydová lepidla. Proto je dobré se obklopovat materiály pocházejícími z přírody, u nichž dochází jen k minimální úpravě při zpracování ve výrobě (chemické přísady). V této souvislosti se často hovoří o surovinách typu konopí, sláma, dřevo, kámen a v neposlední řadě i hlína. Ta se v současnosti stále více uplatňuje ve stavebnictví ve formě dusaných stěn, nepalených cihel, ale především v podobě hliněných omítek.

 

Hliněné omítky jsou materiálem, který má svůj vnitřní mikro život. Jednou v budoucnu přijde doba, kdy budeme moci tento život využít v náš prospěch, pokud ho neumrtvíme přidáním chemie při jeho zpracování. V současné době se mikroorganismů spíše bojíme, protože je neznáme. Prozatím je to pro nás velmi vzdálený svět, který ale po malých kouscích stále více poodhalujeme. V ČR v současné době probíhají první aplikace, při kterých se do hliněných omítek přidávají živé mikroorganismy, které mají vliv na změnu klimatu v interiéru.

 

Vlastnosti hlinených materiálú

Jedna z nejdůležitějších vlastností hliněných materiálů je regulace vlhkosti. Žádný jiný materiál nedokáže zvýšenou vlhkost okamžitě pohltit, uschovat ji a následně pozvolna navracet zpět do interiéru. Této vlastnosti se také s úspěchem využívá v nízkoenergetických a pasivních domech, u kterých dochází vlivem rekuperace (záleží na zvoleném systému větrání) k vysušování interiéru. Při použití dostatečného množství hliněných omítek v interiéru je možné v zimě docílit optimální vlhkosti i za extremních podmínek.

 

 

Hliněná stěna už při síle 24 cm dokáže velmi dobře odrušit radiové vlny v rozsahu 0,5–5 gHz (mobilní síť, gPS, radiové systémy), a to v 90–99,999%.  Jako každý jiný těžký materiál, tak i hliněné omítky akumulují teplo a chlad. Tato vlastnost začíná být aktuální především v současné době, kdy se klade velký důraz na tepelné vlastnosti stavebních prvků, a dochází tak ke snaze zdicí materiály (keramické cihly) co nejvíce odlehčit. Tím se získají maximální tepelné vlastnosti, ale ztrácí se akumulační schopnosti. V podstatě se dá říci, že současné zděné stavby se již chovají jako dřevostavby. Velmi rychle se přehřejí nebo naopak ochladí. Efektu akumulace se dobře využívá především v jarních a podzimních měsících.

 

Dalším důležitým parametrem kvalitního vnitřního prostředí je množství záporných iontů v ovzduší. ionty jsou molekuly plynu, které jsou všude kolem nás. rozdělují se na kladně a záporně nabité. Výzkumy ukazují, že tyto ionty mají vliv na to, jak se v exteriéru či interiéru cítíme. Člověk vnímá pozitivně převahu záporných iontů v ovzduší. U vodopádu či v lese je jejich výskyt největší, ve městě nižší a v domech nejnižší. Velmi záleží na tom, z jakého materiálu je dům postaven. Hliněné omítky sice nevyrábí ionty, ale na jejich povrchu (pokud je neošetřený) nedochází k vybíjení záporných iontů, jako se to děje např. u syntetických materiálů a nátěrů. Přispívají tedy k jejich udržení v interiérech domů.Přírodní materiály a hlína jsou především o lidech. Je to životní styl, kterým vyjadřujeme pokoru a úctu nejen k přírodě, ale i k sobě samým. Při práci s hlínou je třeba mít stále na paměti, že do ní nesmíme přimíchávat nic, co by znemožnilo její zpětné navrácení přírodě. Mějte na paměti, že jste si od přírody tento materiál pouze vypůjčili a musíte jej vrátit zpět v nepoškozeném stavu.

Michal Navrátil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.zelenarchitektura.sk/2011/03/hlina-a-hlinene-omietky-v-interieri/#comment-4551

 

hliněná omítka, hliněné omítky, marocký štuk, tadelakt, hliněný tadelakt, hliněná...

Vytvořeno službou Webnode