Realizace HLINĚNÝCH OMÍTEK a TADELAKTU

Dřevostavby v České republice pokračují v trendu kontinuálního růstu

22.06.2018 19:13

Podle dostupných údajů bylo v roce 1999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř patnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.

Ukázky realizace dřevostaveb
Ukázky realizace dřevostaveb

Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok Rodinné domy dokončené
v ČR celkem (v ks)
Dřevostavby dokončené
- ČR (v ks)
Podíl dřevostaveb na trhu
rodinných domů v ČR (v %)
1999 8 251 92 1,12
2002 11 499 159 1,38
2005 13 231 384 2,90
2008 19 211 1 008 5,25
2014 13 510 1 281 9,48
2015 13 412 1 791 13,35
2016 14 010 2 013 14,37
2017 14 548 2 159 14,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

 

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby
– podle typu nosné konstrukce
Rok 2015
(v ks)
Rok 2016
(v ks)
Rok 2017
(v ks)
Index
2017/2016
Rozdíl 2017-2016
(v ks)
Sruby a roubenky 222 233 169 0,72 -64
Lehký rámový skelet
(panelová montáž)
623 963 1 075 111,6 112
Lehký rámový skelet
(staveništní montáž)
537 671 803 119,7 132
Těžký skelet 52 31 49 158,1 18
Konstrukce z rostlého dřeva
(tj. z masivních dřevěných panelů)
92 79 55 0,70 -24
Neurčeno 92 1 0 0,01 -1
Ostatní 173 35 8 0,23 -27
Dřevostavby celkem 1 791 2 013 2 159 107,25 146

Zdroj: ČSÚ

Ukázky realizace dřevostaveb
Ukázky realizace dřevostaveb

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016 o 146 ks domů, resp. o 7,25 % více.  Je potěšitelné, že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce 2017 téměř 2,5x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).

 

Ukázky realizace dřevostaveb
Ukázky realizace dřevostaveb

Ukázky realizace dřevostaveb

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 20 % podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské školky apod.).

K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit.  

 zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/17545-drevostavby-v-ceske-republice-pokracuji-v-trendu-kontinualniho-rustu

 

hliněná omítka, hliněné omítky, marocký štuk, tadelakt, hliněný tadelakt, hliněná...

Vytvořeno službou Webnode